Stichting LaterTheater

Projecten

In zijn relatief korte bestaan heeft de stichting er (mede) voor gezorgd, dat al vele projecten tot stand kwamen.


►  Het jongste project (uitgevoerd door Merlijntheater): Kindermusical-project in Het

Meisjeshuis Oude Delft 112, Delft.

In januari 2017 is begonnen met een Musicalproject voor kinderen

uit de groepen 6 en 7. Zulks om te helpen, mede invulling te geven aan de sociaal-

culturele functie die Het Meisjeshuis wil vervullen. Een tiental woensdagmiddagen wordt er

gerepeteerd met de kinderen, in Het Meisjeshuis. In totaal 19 (!) kinderen doen mee, van de

Cornelis Musius school, de Parkschool en de Freinetschool.

Ouders, scholen en kinderen zijn erg enthousiast.

Noteer alvast in uw agenda: woensdagmiddag 22 maart om 15:00 uur première van

de voorstelling. In het Meisjeshuis.  Dit is tevens de sponsor- en VIP-

voorstelling. Deze voorstelling is vrijwel uitverkocht.

Wie 's middags niet kan komen kijken: later op die dag om 19:00 uur,  is er een

tweede voorstelling in de Schuilkerk aan de Bagijnhof.

Dit project wordt mogelijk dankzij donaties van:

Stichting voor Hulp aan Delftse  Jongeren en Fonds 1818 (logo's zie elders op deze pagina).


► Project daarvoor: Ontzettend ontzet.

Een fysieke klucht voor de hele familie. Weinig tekst, maar des te meer actie. Verraad, gevaar, liefde en domme soldaten. De voorstelling wordt een groot aantal malen gegeven tijdens de openingstijden van het Kruithuis aan de Schieweg 1-3 tijdens de open Monumentendagen: op zaterdag van 10 tot 17 en op zondag van 12 tot 16 uur. Gratis toegang. We gaan wel met de pet rond. Kom op de fiets en combineer het bezoek met een fiets-tocht langs de Schie. Of neem de historische pakschuit de Nooitgedagt vanaf de Hooikade naar het Kruithuis, waar overigens nog veel meer te doen is.

Mogelijk dankzij een donatie van:


 

►  Project daarvoor: 

De Gouden Flotus is zoek!! 

Familievoorstelling vanaf 5 jaar. Het paleis van de Gravin van Achterstevoren is in rep en roer! Wie heeft haar Gouden Flotus gestolen? Houdt de fied, eh, dief! Er wordt intensief gespeurd door in alle haast ingehuurde types. Maar helpt dat?

Een voorstelling van Merlijntheater, speciaal voor Delft. Maar als vanouds magisch, interactief en met muzikale elementen.

Kleding o.a. van SomethingExtra

Diverse malen uitgevoerd in juni 2016 in de Schuilkerk HH Maria en Ursula Bagijnhof in deSociëteit Het Meisjeshuis, Oude Delft 112. En tijdens het festival Gouda Waterstad.

Er volgt nog een besloten voorstelling, aangepast aan Sinterklaas, op 30 november in Den Haag.

De Gouden Flotus werd mogelijk dankzij een donatie van:Eerdere projecten, in historische volgorde:
 

►  Straattheater tijdens Lichtjesavond Delft in december 2008: Vermeers erfenis.

►  Idem, december 2009: cultuurtest.

►  Kindertheatervoorstelling de Knuvvelfabriek najaar 2009 en voorjaar 2010 (Delft, Den Haag, Nootdorp).

► 
Living History of the defence flooded land. Dit project kon worden gerealiseerd dankzij een subsidie van de Provincie Zuid-Holland, in het kader van het Provinciale themajaar Cultuur 2010.  Verder werden donaties en subsidie ontvangen van het Bezemerfonds te Gouda, van Fonds 1818 te Den haag en van de Gemeente Leiden. Het gaat om drie historische straattheater voorstellingen:

⇒ Op wacht aan de Linie.
⇒ Schipper binnen Dunen: alle hens aan dek.
⇒ Vreemde passagiers.

2011 tot en met 2013 het Molenkwartet door het Molentheater, een project in het kader van het Provinciale themajaar  2011 "Leve de Molens!"


In november 2014 het project Klezmeer naar Waterwegen in Vlaardingen, in het
Merlijntheater  (thans bezinningscentrum Merlins Marygold)
     Met steun van Gemeente Vlaardingen, Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken en het Deltaport Donatiefonds.